DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức tổ chức lại, cơ cấu lại doanh nghiệp mà không phải hoàn toàn chấm dứt hoạt động. BIGBOSS LAW cung cấp Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đến với quý khách hàng.

Bài viết dưới đây là những thông tin quan trọng liên quan đến dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do HÃNG LUẬT BIGBOSS LAW cung cấp, giải quyết một cách chuyên nghiệp. 

1. Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của BIGBOSS LAW giải quyết vấn đề gì cho quý khách hàng ?

BIGBOSS LAW thấu hiểu một số “trăn trở” mà quý khách gặp phải khi thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là:

- Không am hiểu quy định pháp luật điều chỉnh về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Mất thời gian và tốn chi phí cho việc di chuyển và nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Không biết tìm kiếm chuyên viên pháp lý/luật sư tư vấn, hỗ trợ thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty kịp thời.

Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sẽ khắc phục tất cả những khó khăn của khách hàng, BIGBOSS LAW cam kết chất lượng dịch vụ với mức phí hợp lý.

Quý khách hàng có thể gọi vào Hotline: 0978 333 379 “nhánh số 1” để được tư vấn trước khi sử dụng Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 

2. Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

2.1 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì ?

Theo quy định tại Khoản 31 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020:

“ Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.”

Như vậy, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những hình thức của tổ chức lại doanh nghiệp nhằm thay đổi cơ cấu về vốn, về thành viên… của doanh nghiệp.

2.2 Những loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Căn cứ theo tiêu chí về hình thức pháp lí của doanh nghiệp. Theo Luật Doanh nghiệp 2020, hiện nay nước ta có 5 loại hình doanh nghiệp với các đặc trưng pháp lí, hình thức tổ chức và khả năng huy động vốn khác nhau, các loại hình đó bao gồm:

- Doanh nghiệp tư nhân

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

- Công ty cổ phần

- Công ty hợp danh.

2.3 Tạo sao cần chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ mang những đặc điểm riêng biệt, ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ lựa chọn loại hình doanh nghiệp sao phù hợp với nhu cầu và định hướng của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, theo thời gian vì nhiều lý do khác nhau ( tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình các thành viên công ty… ) doanh nghiệp sẽ có nhu cầu tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu muốn huy động vốn cao hơn nữa bằng phương thức phát hành các loại cổ phần sẽ chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần.

- Trường hợp do thay đổi cơ cấu thành viên, cơ cấu cổ đông (số lượng thành viên góp vốn vào công ty vượt quá 50 thành viên), theo quy định pháp luật trường hợp này bắt buộc phải chuyển sang loại hình doanh nghiêp là công ty cổ phần.

- Trường hợp doanh nghiệp muốn có tư cách pháp nhân và chuyển sang chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp có thể chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

3. Những trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

3.1. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 202 Luật doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

1) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

2) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

3) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

4) Kết hợp cả 3 phương thức đã trình bày trên và các phương thức khác.

3.2. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Theo quy định tại Điều 203 Luật doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:

1) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả cổ đông còn lại;

2) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

3) Công ty chỉ còn lại 01 cổ đông.

Việc chuyển nhượng cổ phần phải thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác.

3.3. Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 204 Luật doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo phương thức sau đây:

1) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

2) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

3) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

4) Công ty chỉ còn lại 02 cổ đông;

5) Kết hợp các phương thức 1, 2, 3 như đã trình bày ở trên và các phương thức khác.

3.4. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh

Theo quy định tại Điều 205 Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1) Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật doanh nghiệp 2020;

2) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

3) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

4) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

4. Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiêp của BIGBOSS LAW                                                                                         

4.1. Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Để giúp quý khách hiểu rõ hơn về Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi sẽ mô tả quá trình thực hiện như sau:

Bước 1: BIGBOSS LAW tư vấn cho khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trao đổi, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Bước 2: Quý khách hàng cung cấp những giấy tờ, thông tin cần thiết để BIGBOSS LAW soạn hồ sơ

Bước 3: BIGBOSS LAW soạn hồ sơ

Bước 4: BIGBOSS LAW thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư và theo dõi quá trình thực hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có)

Bước 5: BIGBOSS LAW nhận kết quả hồ sơ và thông báo với khách hàng

4.2. Thời gian thực hiện của dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Theo đó, thời gian dự kiến hoàn thành: 3 - 7 ngày làm việc. Thời gian này có thể phát sinh thêm nếu có các sự kiện nằm ngoài dự tính.

5. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của BIGBOSS LAW

Là đơn vị luật đã có nhiều năm tư vấn doanh nghiệp từ việc thành lập, thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển nhượng, cho đến tư vấn pháp chế thường xuyên và hỗ trợ thêm rất nhiều dịch vụ khác, khối lượng khách hàng doanh nghiệp của Hãng Luật BIGBOSS LAW kể ra không phải con số nhỏ. 

Với đội ngũ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm về lĩnh vực doanh nghiệp, chúng tôi cam kết: 

- Soạn thảo hồ sơ đầy đủ và hoàn tất các thủ tục một cách chuyên nghiệp cho khách hàng khi lựa chọn sử dụng dịch vụ thay đổi vốn điều lệ tại BIGBOSS LAW.

- Bảo mật thông tin tuyệt đối cho quý khách hàng.

6. Liên hệ sử dụng Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của BIGBOSS LAW

Nếu quý khách đang cần tư vấn hay sử dụng Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, gọi vào hotline: 0978 333 379 "nhánh số 1" để được hỗ trợ ngay. HÃNG LUẬT BIGBOSS LAW 

- Địa chỉ: Số 25 Đường GS1, Kp. Tây B, P. Đông Hòa, Tp. Dĩ An, T. Bình Dương

- SĐT: 0978 333 379

- Email: info.bigbosslaw@gmail.com

Xin chúc sức khỏe và thành đạt!

7. Những câu hỏi thường gặp về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

7.1. Phí, lệ phí khi thực hiện thủ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là bao nhiêu ? 

- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo Thông tư 47/2019/TT-BTC, phí cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần.

- Tuy nhiên, trường hợp thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp online qua mạng sẽ được miễn lệ phí theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC.

7.2. Doanh nghiệp chuyển đổi có được kế thừa các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp được chuyển đổi không ?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 202 ( chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần ), Khoản 4 Điều 203 ( chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ), Khoản 3 Điều 204 ( chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ) Luật doanh nghiệp 2020, trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi đương nhiên được kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp được chuyển đổi.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 205 Luật doanh nghiệp 2020 trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

7.3. Doanh nghiệp chuyển đổi có phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp được chuyển đổi không ?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 202 ( chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần ), Khoản 4 Điều 203 ( chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ), Khoản 3 Điều 204 ( chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên ) Luật doanh nghiệp 2020, trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của doanh nghiệp được chuyển đổi.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 205 Luật doanh nghiệp 2020 trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

7.4. Hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần không ?

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

7.5. Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, mã số thuế có bị thay đổi không?

Mã số doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp vẫn được giữ nguyên như mã số cũ của doanh nghiệp trước khi thực hiện chuyển đổi. Việc chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp sẽ không làm thay đổi mã số thuế. Mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp từ ngày thành lập đến ngày chấm dứt tồn tại doanh nghiệp. Như vậy, khi thực hiện việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không phải thay đổi mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp mà giữ nguyên như cũ.

Đối với trường hợp hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần thì mã số doanh nghiệp của hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp được lấy từ mã số thuế của hộ kinh doanh.

7.6.  Phạm vi cung cấp Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của BIGBOSS LAW?

HÃNG LUẬT BIGBOSS LAW cung cấp Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong phạm vi 63 tỉnh thành: Dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại An Giang; Bà rịa – Vũng tàu;  Bắc Giang; Bắc Kạn; Bạc Liêu; Bắc Ninh; Bến Tre; Bình Định; Bình Dương;  Bình Phước; Bình Thuận; Cà Mau; Cần Thơ; Cao Bằng; Đà Nẵng; Đắk Lắk; Đắk Nông;  Điện Biên; Đồng Nai; Đồng Tháp; Gia Lai; Hà Giang; Hà Nam; Hà Nội ; Hà Tĩnh; Hải Dương; Hải Phòng; Hậu Giang; Hòa Bình; Hưng Yên; Khánh Hòa; Kiên Giang; Kon Tum; Lai Châu; Lâm Đồng; Lạng Sơn; Lào Cai; Long An; Nam Định; Nghệ An; Ninh Bình; Ninh Thuận; Phú Thọ; Phú Yên; Quảng Bình; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Quảng Ninh; Quảng Trị; Sóc Trăng; Sơn La; Tây Ninh; Thái Bình; Thái Nguyên; Thanh Hóa; Thừa Thiên Huế; Tiền Giang; Thành phố Hồ Chí Minh; Trà Vinh; Tuyên Quang; Vĩnh Long; Vĩnh Phúc; Yên Bái.

 

 

 

Mục Luc
Mục LucNội dung bài viếtx
0978 333 379
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

HÃNG LUẬT BIGBOSS LAW
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn