DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Việt Nam tiếp tục là môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư nước ngoài khi thu hút gần 26 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong 11 tháng của năm 2021. Dù ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, dự báo con số này tiếp tục tăng vào cuối năm nay. Để đáp ứng nhu cầu  của các nhà đầu tư, Hãng luật BIGBOSS LAW hân hạnh cung cấp dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với thủ tục nhanh gọn, chi phí hợp lý.

1. Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ giúp quý khách giải quyết những vấn đề gì?

Sau khi thực hiện nhiều dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chúng tôi nhận thấy quý khách hàng thường gặp các khó khăn sau:

 • Không am hiểu quy định của pháp luật do lĩnh vực đầu tư rất phức tạp, cần nhiều kiến thức chuyên môn?
 • Nhiều giấy tờ và loại hồ sơ cần phải chuẩn bị, nhiều hồ sơ nộp không hợp lệ bị trả về khiến thời gian hoàn thành thủ tục kéo dài?
 • Thời gian hoàn thành thủ tục lâu, trình tự thực hiện và nộp hồ sơ phức tạp, nhiều quý khách hàng không biết nơi nộp hồ sơ?
 • Khách hàng thường lúng túng khi làm việc với cơ quan nhà nước và thường không biết cách xử lý khi hồ sơ không hợp lệ?

Các vướng mắc trên sẽ hoàn toàn được giải quyết khi quý khách sử dụng dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại BIGBOSS LAW. Quý khách hàng có thể yên tâm khi chúng tôi:

 • Đã thực hiện hàng chục dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chất lượng đã được khẳng định với hơn 98% khách hàng đã sử dụng dịch vụ đánh giá hài lòng
 • Thời gian tiếp nhận và xử lý công việc nhanh chóng
 • Chi phí cạnh tranh nhất trong khu vực
 • Đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chuyên nghiệp với thái độ tận tâm, luôn hết mình vì quý khách hàng.

2. Các trường hợp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ sở pháp lý: Điều 37 Luật đầu tư 2020

Các trường hợp phải đăng ký thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

3. Các hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp
 • Thực hiện dự án đầu tư
 • Đầu tư theo hợp đồng BCC

4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là khác nhau đối với hai loại dự án sau đây:

 • Dự án thuộc diện phải xin chủ trương đầu tư
 • Dự án không thuộc diện phải xin chủ trương đầu tư

Về cơ bản thì đối với dự án phải xin chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải xin chủ trương đầu tư trước rồi mới xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Quý khách có thể tham khảo chi tiết dịch vụ xin chấp thuận chủ trương đầu tư tại bài viết: Dịch vụ xin chấp thuận chủ trương đầu tư

4.1 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện phải xin chủ trương đầu tư

 • Thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư và thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện như sau:
 • Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư;
 • Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên, căn cứ đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đã trúng đấu giá, trúng thầu; dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận nhà đầu tư và thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được văn bản đề nghị.
 • Đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận nhà đầu tư, Ban quản lý khu kinh tế quyết định chấp thuận nhà đầu tư đồng thời với cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nếu có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) cho cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

4.2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện không phải xin chủ trương đầu tư

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Trường hợp dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, nhà đầu tư nộp Hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện sau:
 • Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh
 • Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

5. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

* Trước khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.

6. Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hãng Luật BIGBOSS LAW

 • Tư vấn chuyên sâu các trường hợp cần phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tư vấn trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tư vấn, soạn thảo, rà soát hồ sơ tài liệu đầy đủ và chuyên nghiệp
 • Thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước
 • Bàn giao kết quả cho quý khách hàng

7. Liên hệ sử dụng dịch vụ

Nếu quý khách đang cần tư vấn hay sử dụng Dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh, gọi vào Hotline: 0978 333 379 "nhánh số 1" để được hỗ trợ ngay, truy cập vào đường link: https://bigboss.law/lien-he và điền thông, hoặc để lại bình luận phía bên dưới chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với bạn.

Hân hạnh được phục vụ quý khách!

Hãng Luật BIGBOSS LAW

- SĐT: 0978 333 379

- Email: info.bigbosslaw@gmail.com

Xin chúc sức khỏe và thành đạt !

8. Phạm vi thực hiện dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hãng Luật BIGBOSS LAW

HÃNG LUẬT BIGBOSS LAW cung cấp dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại 63 tỉnh thành: Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại An Giang; Bà rịa – Vũng tàu;  Bắc Giang; Bắc Kạn; Bạc Liêu; Bắc Ninh; Bến Tre; Bình Định; Bình Dương;  Bình Phước; Bình Thuận; Cà Mau; Cần Thơ; Cao Bằng; Đà Nẵng; Đắk Lắk; Đắk Nông;  Điện Biên; Đồng Nai; Đồng Tháp; Gia Lai; Hà Giang; Hà Nam; Hà Nội ; Hà Tĩnh; Hải Dương; Hải Phòng; Hậu Giang; Hòa Bình; Hưng Yên; Khánh Hòa; Kiên Giang; Kon Tum; Lai Châu; Lâm Đồng; Lạng Sơn; Lào Cai; Long An; Nam Định; Nghệ An; Ninh Bình; Ninh Thuận; Phú Thọ; Phú Yên; Quảng Bình; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Quảng Ninh; Quảng Trị; Sóc Trăng; Sơn La; Tây Ninh; Thái Bình; Thái Nguyên; Thanh Hóa; Thừa Thiên Huế; Tiền Giang; Thành phố Hồ Chí Minh; Trà Vinh; Tuyên Quang; Vĩnh Long; Vĩnh Phúc; Yên Bái

 

 

 

 

Mục Luc
Mục LucNội dung bài viếtx
0978 333 379
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

HÃNG LUẬT BIGBOSS LAW
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn